գովեստ

գովեստ

Dasnabedian 1995: 427

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 Chapeau,2 1,2 2,6 Acrostiche 6,11 Acrostiche 6,32 Colophon 1,5
louange, éloge

freq: 6


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԳՈՎԵՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0573 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c Տ. ԳՈՎ, եւ ԳՈՎՈՒԹԻՒՆ. ἕπαινος laus *Ի գովեստ փառաց շնորհաց իւրոց: Ի փառս եւ ʼի գովեստ աստուծոյ. Եփես. ՟Ա. 6. 12. 14: Փիլիպ. ՟Ա. 11: *Պատմեաց իւրոց նախարարացն հանդերձ գովեստիւ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԺԱՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0356 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. ἅξιος dignus Արժանի. որպէս անձն՝ անարատ վարուք, որ ունի արժանիս առաւել վարձուց, պատուոյ, կամ պատժոյ. եւ իր՝ որում անկ է եւ դիպող գովեստ կամ պարսաւ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՎ — (ի, գովք, վից.) NBH 1 0573 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c գ. ἕπαινος, ἑγκώμιον, κλέος laus, encomium, honor որ եւ ԳՈՎԵՍՏ. Ներբող. դրուատ. բարեբանութիւն արժանաւոր ըստ լաւութեան. բարեհռչակութիւն անուան, եւ փառօք. պարծանք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԳՈՎԵՍՏ — ( ) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Unknown date ա. Պարունակող յինքեան զամենայն գովեստ. *Ամենագովեստ երգ. Մաշտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0136 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c, 15c գ. Յետս դարձումն. ետ դառնալն. ... *Անդրադարձութիւն խնդրեցին յԵգիպտոս. ՃՃ.: *Որ զՅորդանանու ջրոյն սրաշարժ վայրեկութիւն՝ հրաշաւոր անդրադարձութեամբ ʼի թիկունս առաքեցեր: Ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՆԱԳՈՎՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 433 Chronological Sequence: 10c գ. Գովաբանութիւն. բան գովասանական. գովեստ. *Ձայնիւ երգոցս օրհնութեան՝ քումդ երանութեան բանագովութեան. Նար. կուս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 444 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. εὑλογία benedictio, laus Բարիս խօսելն զումեքէ, օրհնելն. բան բարի. քաղցրաբանութիւն. ... *Բարկութեանն՝ զհեզութիւնն ... թշնամանաց՝ զբարեբանութիւն. Յճխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵԲԱՍՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 445 Chronological Sequence: 6c, 10c Տ. ԲԱՐԵԲԱԽՏՈՒԹԻՒՆ. εὑτυχία, εὑδαιμονία եւն. *Սահման բարեբաստութեան՝ Աստուծոյ մերձաւորութեան գալուստ է: Սկիզբն եւ վախճան բարեբաստութեան՝ կարե՛լ զԱստուած տեսանել է: Որում բաւական եղեւ զհայրն եւ զարարիչն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵՀԱՄԲԱՒԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 451 Chronological Sequence: 11c ա. εὑφημότερος Իբր Առաւել հռչակեալ. կամ հռչակօղ. ներբողական. *Քանզի այս բարեհամբաւագոյն եւ որպէս գովեստ թուի լսողացն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 26 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՀԱԲԱՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0566 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ փակէ յինքն զգոհաբանութիւն. *Գոհաբանական ձայնս նըւիրական տացուք քումդ անուան: Գոհաբանական գովեստ քոյ անուան. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՎԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0573 Chronological Sequence: 6c գ. Գով, գովք. գովեստ. գովասանք. մետհ. *Նմա տալ իմաստասիրութեան գովանաց մրցանակ. Պիտ.: *Ճնշի եւ անիրաւն, յորժամ արդարութիւն գովանս կրէʼʼ. յն. գովի. Փիլ. իմաստն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.